0

შეგეხმიანები

არასასურველი კონვერსაციის თავიდან არიდების უნივერსალური ხერხი. ძირითადად გამოიყენება ქუჩაში შემხვედრ ძველ ნაცნობთან მოსაბეზრებელი დიალოგის მოკლე დროში დასასრულებლად.

- რას შვრები, როგორ ხარ?
- რავი კარგად, შენ რას შვრები?
- მეც ვარ რა. სად დაიკარგე?
- აუ ბიჭო, რავი ახლაც გასაქცევი ვარ და შეგეხმიანები რა.