0

აყლიოზი

დაავადების ერთ-ერთი ფორმა. უფრო მარტივად - დაყლევება. ხასიათდება გონებივი დეგრადაციით.

1. - ბიჭო, რაღაცა თავს კარგად ვერ ვგრძნობ, ექიმთან უნდა მივიდე.
- აყლიოზი გაქ შენ, რათ უნდა მაგას ექიმი.

0

შეგეხმიანები

არასასურველი კონვერსაციის თავიდან არიდების უნივერსალური ხერხი. ძირითადად გამოიყენება ქუჩაში შემხვედრ ძველ ნაცნობთან მოსაბეზრებელი დიალოგის მოკლე დროში დასასრულებლად.

- რას შვრები, როგორ ხარ?
- რავი კარგად, შენ რას შვრები?
- მეც ვარ რა. სად დაიკარგე?
- აუ ბიჭო, რავი ახლაც გასაქცევი ვარ და შეგეხმიანები რა.

0

ფაიზაღი

როდესაც კონკრეტული ადამიანის მიერ ნათქვამი ასი პროცენტით შეესაბამება სიმართლეს და მისი ჭეშმარიტება ეჭვქვეშ არ დგას.

- იქვე უნდა დაგვეპიზდა ის ნაბოზვარი.
- ბაზარი არაა, ფაიზაღს ბაზრობ, ჩემი პირში შევე@@.