0

პარასკები

ყველაზე თესლი გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთნაირი აზროვნების და მისწრაფებების მქონე რამდენიმე პიროვნებას.

-ვაა პარასკებში გაიჩითე!