0

ბოიშყო

იგივეა რაც ბო*ის შვილი ვიყო , უფრო კორექტულად

არმჯერა ბოიშყო