0

პრიჩომ

ჯიზნვარამული საუბრისას გამოყენებული მორიგი სიტყვა. ქართულში - რა შუაშია.

1. ეგ პრიჩომ?!
2. შენ პრიჩომ?!
3. ის პრიჩომ?!
3. პრიჩომ პრიჩომ?!