0

პესოკი

რუსულიდან (песок) წარმოშობილი სიტყვა, რომელსაც სოფლელი ხალხი გამოიყინებს სიტყვა შაქრის მაგივრად.

რამდენი კობზი პესოკი ჩავჰყარო ჰა ჯან?

0

პრიჩომ

ჯიზნვარამული საუბრისას გამოყენებული მორიგი სიტყვა. ქართულში - რა შუაშია.

1. ეგ პრიჩომ?!
2. შენ პრიჩომ?!
3. ის პრიჩომ?!
3. პრიჩომ პრიჩომ?!