0

საყლევეთი

ადგილი სადაც ბევრი ისეთი ადამიანი იმყოფება, რომელთან ერთად ყოფნაც ნაკლებად გინდა. ასევე ხშირად გამოიყენება ხმაურის და აყალმაყალის დროს.

1) კაი მანდ რა გვინდა იმენა საყლევეთია.
2)ცოტა ჩუმად, რა საყლევეთი მომიწყვეთ.