0

აყლისთავება

უხერხული მომენტი, როდესაც ადამიანი სასაცილოდ დაეცემა.

გუშინ მიშკა ისე აყლისთავდა (აყლისძირდა) ჯობდა აღარც ამდგარიყო.

0

საყლევეთი

ადგილი სადაც ბევრი ისეთი ადამიანი იმყოფება, რომელთან ერთად ყოფნაც ნაკლებად გინდა. ასევე ხშირად გამოიყენება ხმაურის და აყალმაყალის დროს.

1) კაი მანდ რა გვინდა იმენა საყლევეთია.
2)ცოტა ჩუმად, რა საყლევეთი მომიწყვეთ.

0

აყლისთავება

მომენტი, როდესაც ვიღაც რაიმე ილეთის შესრულებას ცდილიბს და უმოწყალოდ წაიქცევა.

- ბიჭო გუშინ ბექა ველოსიპედით უკანა ბორბალზე დადიოდა
- კარგად გამოუვიდა?
- არა ბოლოს ძალიან ცუდად აყლისთავდა