0

დედასვუტირებ ჩავიჭრები

მომენტი როდესაც გამოცდაზე არაფრის აზრზე არ ხარ და გკითხეს რას შვები გამოცდაზე

-რასიზავ ბიჭო შენ? არაფრის აზრზე არ ხარ
-დედასუტირებ ჩავიჭრები