0

დედასვუტირებ ჩავიჭრები

მომენტი როდესაც გამოცდაზე არაფრის აზრზე არ ხარ და გკითხეს რას შვები გამოცდაზე

-რასიზავ ბიჭო შენ? არაფრის აზრზე არ ხარ
-დედასუტირებ ჩავიჭრები

0

პასპორტი მანახე

ამას ეუბნებიან პატარა ბავშვებს ბიძა ან მამის ძმაკაცები
( ყ*ე მანახეო)

-კაცი არა ის ხარ
აბა პასპორტი მანახე