0

სალამი ლამასო

ბიჭის მინაწერი გოგოს გასაცნობად რომელიც ძირითადად გოგოს მიერ დასინვით მთავრდება

-სალამი ლამასო
-seen