0

ონანიზმი

ნძრევის ერთ-ერთი სახელწოდება

ეს რას ონანიზმობს?!