0

ამინ

უნივერსალური სიტყვა, რომელსაც ქართველი ერის რწმენით, კომენტარებში გამოჩენის შედეგად შეუძლია სიკვდილის სარეცელიდან წამოაყენოს ადამიანი, შეპყრობილი განკურნოს, ერის კაცი ბერად აქციოს, ბოროტს კეთილმა სძლიოს და სხვა. "ამინ" - ის ძალა დამოკიდებულია პოსტის ავტორის ფანტაზიის უნარზე.

-დაწერეთ ამინ და 45 წლის ნონას ახალი გული გადაენერგება.
-ამინ.

-დაწერეთ ამინ და ყოველ 1000 ამინზე 1 ადამიანი გაცოცხლდება. #ვაკეთოთსიკეთე
-ამინ.

-დაწერეთ ამინ და ყველა ბარიგა ყვავილებს გაყიდის. #არანარკოტიკს
-ამინ.

1

ათეისტი

ქართულ სამწუხარო რეალობაში არსებული ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც ბავშვს ნათლავს თავის დაზღვევის მიზნით, თავად კი არც ერთ რელიგიას არ იცნობს სიღრმისეულად, თუმცა მზადაა უარჰყოს ყველა მათგანი. სიტყვა ტრენდულია და ხშირად გამოიყენება გაუაზრებლად, თავის გამოჩენის მიზნით.

-ბიჭო, ბავშვს მომინათლავ?
-კი, მაგრამ ათეისტი არ ხარ?
-რა იცი რა ხდება.

0

ამინ

უნივერსალური სიტყვა, რომელსაც ქართველი ერის რწმენით, კომენტარებში გამოჩენის შედეგად შეუძლია სიკვდილის სარეცელიდან წამოაყენოს ადამიანი, შეპყრობილი განკურნოს, ერის კაცი ბერად აქციოს, ბოროტს კეთილმა სძლიოს და სხვა. "ამინ" - ის ძალა დამოკიდებულია პოსტის ავტორის ფანტაზიის უნარზე.

-დაწერეთ ამინ და 45 წლის ნონას ახალი გული გადაენერგება.
-ამინ.

-დაწერეთ ამინ და ყოველ 1000 ამინზე 1 ადამიანი გაცოცხლდება. #ვაკეთოთსიკეთე
-ამინ.

-დაწერეთ ამინ და ყველა ბარიგა ყვავილებს გაყიდის. #არანარკოტიკს
-ამინ.

0

ამინ

უნივერსალური სიტყვა, რომელსაც ქართველი ერის რწმენით, კომენტარებში გამოჩენის შედეგად შეუძლია სიკვდილის სარეცელიდან წამოაყენოს ადამიანი, შეპყრობილი განკურნოს, ერის კაცი ბერად აქციოს, ბოროტს კეთილმა სძლიოს და სხვა. "ამინ" - ის ძალა დამოკიდებულია პოსტის ავტორის ფანტაზიის უნარზე.

-დაწერეთ ამინ და 45 წლის ნონას ახალი გული გადაენერგება.
-ამინ.

-დაწერეთ ამინ და ყოველ 1000 ამინზე 1 ადამიანი გაცოცხლდება. #ვაკეთოთსიკეთე
-ამინ.

-დაწერეთ ამინ და ყველა ბარიგა ყვავილებს გაყიდის. #არანარკოტიკს