0

არ მოგიცურდეს

როდესაც ადამიანი გეუბნება ისეთ რაღაცას რისი უნარიც არ შესწევს შენ კი მიმართავ მოცემული სიტყვით რათა აღნიშნო ფაქტი.

-გუშინ მაგარ გოგოსთან ვიყავი
-"არ მოგიცურდეს"

0

ჩასწნამ ფაჩარსა?

მიმართვა ინდივიდისადმი რომელსაც არანაირი საქმე არ აქვს.
ანალოგიური სიტყვაა მაგალითად "მახათის გაყრა"

გიოო ჩასწნამ ფაჩარსა? (შესაბამისი ინტონაციით)

0

კიდე წვიიმს შენკენა?

არის მისალმების ფორმა, როდესაც პიროვნებას საკმაოდ რთული პერიოდი ქონდა (მაგალითად იყო ლოთი) და ამ პიროვნებას ხვდები რაგაც დროის შემდეგ .

-როგორა ხარ ჯიგარო კიდე წვიმს შენკენა?(შესაბამისი ინტონაცია)