0

ერგნეთის კორმა

გამოიყენება დომინოს თამაშის დროს უპირატესობის დასამტკიცებლად.

-რამდენი ქვა გყავს?

-ერთი და ერგნეთის კორმაზე გაზრდილი.

0

გაწურვა

კარტის “გაჩითვა”, კარტის გახსნა.

-გამაწურინე აბა