0

კირუხი

სიტყვა კირუხი არის სიტყვა თარსის უხეში ფორმა.

რა ქენი მოიგე? ვერა კირუხში ვარ ვაგებ 2 დღეა.

0

ზდაროვა კაი ბიჭებს

მისალმების ეს ფორმა გამოიყენება მაშინ როდესაც 1 ტიპი მიუახლოვდება ბირჟაზე შეკრებილ საზოგადოებას.

ზდაროვა კაი ბიჭებს.

0

პაპიროსს სვამს.

პაპიროს სვამს ამ სიტყვას იყენებენ ასაკოვანი ქალები და მამაკაცები.

შენ ბებია პაპიროსს სვაამ?