ბიძერი - ქართული სლენგის ლექსიკონი
0

აპერაცია

იგივე ოპერაცია ოღონდ რუსეთის ხალხი ო- ს ნაცვლად ა-ს ამბობენ.

აპერაცია უნდა გავიკეთო

0

გორმონი

იგივე ჰორმონი ოღონდ რუსეთის ხალხი ჰ-ს ნაცვლად გ-ს წარმოთქვამს.

,.....

0

ლამარა.

გრიშა კაკაჩიას მოსამსახურე.

ლამარა კოფე მინდა მე. ლამარა ჩართე შუპუტინსკი.

0

მახორკა.

სიგარეტის ბიჩოკებისგან შეკოწიწებული თუთუნით გაკეთებული სიგარეტი.

.....