0

მტყუანს შევეცი

როდესაც პიროვნებას საზოგადოებაში ისეთ რაღაცაზე ეღადავებიან რაც არ მომხდარა და ამ პიროვნებას სურს, რომ თავი დაიძვრინოს ამ სიტუაციიდან

მტყუანს შევეცი

0

სე

როდესაც ბურას თამაშის დროს ის დავის გეუბნება, და შენ ხელში ბურა გიჭირავს.

-დავი შე სირო

-შე მოგიტყნავ... სე